Eftersom livet är komplicerat nog.
Låt oss hjälpa dig!

Biolight

Biolight är en effektiv, smärtfri och säker metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Vad är Biolight?

Biolight är en effektiv, smärtfri och säker metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus med speciella våglängder. Biolight bygger på elektromagnetisk strålning som påverkar på cellnivå. ALLA skador sker först på cellnivå därefter på vävnads och organ nivå.

Vad händer i kroppen vid behandling med Biolight?

Läkning av en skada innebär arbete för kroppen på liknande sätt som när ett fysiskt muskelarbete utförs. I kroppen utförs allt arbete genom förbränning i cellerna. I alla däggdjur som lever på jorden krävs tillgång på både energi och syre för att den nödvändiga förbränningen ska kunna ske. Utan tillgång på energi och/eller syre kan därmed ingen läkning  eller muskelarbete ske.

Det här kan Biolight åstadkomma:

 • Sårläkning
 • Smärtdämpning
 • Dränering av ödem (ansamling av vävnadsvätska)
 • Dämpning av inflammationer
 • Förberedelse inför fysisk ansträngning
 • Snabbare återhämtning efter ansträngning
 • Läkning av akuta skador och svårläkta tillstånd
 • Förkortad läknings- och rehabiliteringstid

Fördelar med Biolight:

 • Inga biverkningar
 • Smärtfri
 • Ej beroendeframkallande
 • Kliniskt bevisad effekt
 • Icke-invasiv (punkterar inte huden)

Hyra biolight per dag 200 kr
Hyra biolight per vecka 750 kr
Biolight behandlig utförd av mig 50 kr/program, reseersättning 25 kr/mil
805